PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Všeobecná pravidla CASE klubu

I.      Preambule

CASE klub (dále jen klub) je program pro zákazníky, kteří si zakoupili zemědělské stroje značky Case IH a CASE COnstruction u společnosti AGRI CS a.s se sídlem Hybešova 14, Hustopeče, PSČ 693 01, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 3582  (dále jen Agri CS) nebo dealerů společnosti. Aktuální seznam dealerů je zobrazen na webových stránkách společnosti Agri CS. Členstvím v klubu jsou poskytnuty zvláštní výhody pro zmíněné zákazníky. Členství v klubu je dobrovolné, zákazník vstupuje do klubu ze svobodné vůle registrací prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách klubu a zasláním vyplněného a podepsaného papírového formuláře na adresu sídla Agri CS a uvedením potřebných osobních údajů a dalších informací.

 II.      Členství v CASE KLUBU

Členem klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba zastoupená fyzickou osobou starší 18 let, která zakoupila zemědělský stroj značky Case IH nebo CASE Construction od společnosti Agri CS nebo dealerů společnosti. Členství je bezplatné. Členem klubu se může stát pouze první vlastník dané techniky CASE IH nebo CASE Construction.

Od 1.9. 2015 nemají nárok majitelé a provozovatele strojů STEYR na členství v CASE klubu. Všechny věrnostní body, který byly před daným datem uděleny, mohou být řádně čerpaný dle těchto stanov.

Nárok na členství vzniká nákupem zemědělského stroje značky Case IH a CASE Construction od společnosti Agri CS nebo dealerů společnosti. Členové klubu se řádně registrovali, souhlasili s podmínkami členství a uvedli všechny potřebné osobní a jiné údaje. Členstvím vzniká nárok na:

 •  registrační balíček člena klubu, který obsahuje kartu člena klubu a dárek,
 • přístup na webové stránky klubu prostřednictvím zvoleného jména a hesla,
 •  elektr onický účet člena pro sbírání bonusových bodů a následné čerpání,
 • výhody spojené se členství v klubu.

Pokud se zákazník, který splňuje podmínky členství, nezaregistruje v klubu, je mu členství nabídnuto pracovníky společnosti Agri CS na základě informací uvedených při registraci stroje přes Owner Warranty Registration (dále OWR) formulář. Zákazník je osloven elektronicky nebo poštou.

Členství v klubu je uznáno ověřením nákupu stroje prostřednictvím OWR formuláře. Ověřením členství má člen nárok na výhody spojené se členstvím a přístup na webové stránky pro registrované členy. Výhody jsou čerpány na základě stanovených pravidel pro jednotlivé výhody členství v klubu.

 Členství je podmíněno nákupem zemědělské techniky značky Case IH a CASE Construction od společnosti Agri CS a dealerů společnosti.

 Zánik členství je stanoven z následujících důvodů:

 • Člen klubu úmyslně uvedl nesprávné nebo vymyšlené údaje při registraci
 • Člen klubu se dopustil jednání v rozporu s pravidly klubu
 •  Na základě žádosti člena klubu
 •   Při zneužití výhod poskytované členstvím

Při zániku členství je člen klubu do jednoho měsíce ode dne zániku písemně informován.

III. Výhody členství v CASE KLUBU

Členové klubu jsou odměňováni bonusovými body na základě modelů zakoupené zemědělské techniky značky Case IH a CASE Constructionod Agri CS nebo dealerů společnosti. Bonusové body jsou čerpány ve formě slev z výrobků nebo předmětů zobrazených na webových stránkách klubu.

Pro navrhnutí si vlastního stroje mohou členové klubu využít konfigurátor, ve kterém si mohou z jednotlivých komponent strojů navrhnout vlastní techniku s přesnou specifikací na základě ceníku.

Členům jsou poskytovány aktuální informace o trhu zemědělské techniky a značce Case IH a CASE Construction prostřednictvím webových stránek klubu, dále informace a pozvánky na společenské a odborné akce. Tyto informace budou členům CASE klubu zasílány také elektronicky prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedli při registraci. Registrací do CASE klubu člen CASE klubu rovněž souhlasí se zasíláním těchto novinek e-mailem. Pokud by člen CASE klubu nechtěl získávat tyto novinky emailem, obrátí se na správce CASE klubu, věrnostního programu pro zákazníky.

Pro členy klubu je čtvrtletně zdarma zasílán časopis Farm Forum, který informuje o novinkách a trendech na trhu zemědělské techniky, světa Case IH a CASE Construction.

Členové mohou dále stahovat obrázky, videa, spořiče, tapety a komunikovat s ostatními členy CASE klubu nebo CASE FAN klubu prostřednictvím sekce fórum.

Členové se rovněž mohou účastnit soutěží a hlasování. Ceny ze soutěží jsou posílány poštou do jednoho měsíce od data vyhodnocení soutěže na kontaktní adresu člena klubu.

 Farm Forum - členům věrnostního programu je doručován časopis Farm Forum zdarma na kontaktní adresu člena klubu.

IV.      Bonusové body

Bonusové body představují jednu z výhod členství v klubu. Existují dva typy bonusových bodů – body za stroj, které jsou přiděleny na základě registrace nového stroje značky Case IH a CASE Construction prostřednictvím OWR, věrností, které jsou přiděleny na konci kalendářního roku na základě členství a objemu odběru strojů od společnosti Agri CS a jejich dealerů, prémiové, které uděluje ředitel společnosti na základě zvláštních událostí. Bonusové body za registrovaný stroj lze získat pouze registrací na CASE klubu maximálně v průběhu 2 let po předání stroje. Pokud zákazník si stroj na CASE klubu nezaregistruje, po dvou letech ztrácí na body nárok.

Přidělené body lze čerpat do 3 let od dne přidělení. Pokud člen klubu body nevyužije ve stanovené lhůtě, body propadnou bez nároku na náhradu. Měsíc před uplynutím doby po čerpání přidělených bonusových bodů je kontaktní osoba člena klubu seznámena s daným stavem.

 Připisování bodů za nákup stroje

Body jsou připisovány na základě registrace zakoupeného stroje přes formulář OWR. Agri CS si ponechává lhůtu jednoho měsíce pro připsání bodů na účet člena klubu po doručení OWR formuláře na sídlo firmy Agri CS.

Člen klubu má přístup k aktuálnímu počtu bodů přes svůj elektronický účet na stránkách klubu, do kterého vstupuje uvedením uživatelského jména a hesla, které si člen klubu stanoví při elektronické registraci do klubu. Účet zákazníka umožňuje zobrazit počet bodů z historie a doposud provedené transakce.

 Čerpání bonusových bodů

 Bonusové body jsou čerpány prostřednictvím webových stránek, na kterých jsou nabízeny slevy a předměty, které je možno čerpat.

 Sleva nebo předmět je čerpá z části za body s peněžním doplatkem v korunách na bankovní účet Agri CS nejpozději do 7 pracovních dnů po potvrzení čerpání bonusových bodů nebo si člen klubu může zvolit zaplacení doplatku na dobírku. Nejnižší cena možná cena po uplatnění slevy je 1 Kč včetně DPH.

Jednotlivé položky pro čerpání bonusových bodů jsou označeny registračním číslem, počtem bodů, za které je možno položku čerpat, nebo část bonusových bodů s doplatkem v korunách.

Doručení předmětů čerpání bonusových bodů a platební podmínky

Jednotlivé položky čerpání bonusových bodů jsou rozděleny podle doby doručení zboží. Pokud je předmět na skladě nebo je možno konkrétní službu nebo slevu na základě certifikátu přidělit okamžitě, doba doručení je do 14 dní od potvrzení čerpání pouze bodů nebo doplatkem části na dobírku nebo 14 dní od doručení platby na účet zbývající části peněz. Pokud jde o službu nebo předmět, který není na skladě, doba dodání je stanovena na základě konkrétního produktu.

Doručení předmětu čerpání bonusových bodů je poštou na kontaktní adresu registrovaného člena. Pokud jde o produkt nehmatatelný, je poslán certifikát pro využití služby nebo slevy se stanovenými pravidly a dobou pro využití.

V.            Reklamační řád pro předměty čerpané na základě bonusových bodů

 Na reklamace předmětů čerpání bonusových bodů se vztahují reklamační podmínky AGRI CS a pro reklamaci zboží.

 VI.      Pravidla chování v CASE KLUBU

 1. Zákazník je povinen sdělovat při registraci platné a pravdivé údaje. Registrace je nepřenosná.
 2. Všichni uživatelé webových stránek jsou povinni chovat se slušně. Na webu jsou zakázány vulgarity a urážky.
 3.  Komentáře a příspěvky jsou zaměřeny na téma zemědělské techniky a zemědělství. Příspěvky, které se netýkají zaměření klubu, budou vymazány administrátorem.
 4. Člen klubu má možnost založit si vlastní téma pro diskuzi. Pokud je založeno duplicitní téma nebo diskuze, které nejsou součástí zaměření klubu, tyto témata nebo diskuze budou smazány administrátorem.
 5. Členové klubu nesmějí šířit informace s cílem poškodit klub nebo jinou cílovou skupinu.
 6.  Obrázky zobrazené na webových stránkách musí mít dostatečnou kvalitu a také musí být zaměřeny na cílovou problematiku klubu. Obrázky jsou kontrolovány administrátorem, který má pravomoc nepovolit uveřejnění obrázků z následujících důvodů:
 •  obrázek se netýká diskutovaného tématu klubu,
 •  nízká kvalita obrázku,
 • podtext obrázku je v rozporu s pravidly a posláním klubu,
 •   registrovaný člen není autorem obrázku,
 •  rozhodnutím administrátora z vlastních důvodů.

  VII.      Ochrana osobních údajů

Člen klubu souhlasí s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, které budou zpracovány a použity pro administrativní, marketingové, jiné účely firmy Agri CS a.s., Hybešova 14, Hustopeče 693 01 a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. na dobu neurčitou. Člen klubu má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. a může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Agri CS a.s. je oprávněn poskytnout údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 VIII.      Zánik klubu

K zániku klubu dochází na základě rozhodnutí výkonného orgánu společnosti Agri CS. Při zániku klubu jsou obeznámeni všichni členové klubu na základě kontaktních adres uvedených při registraci do 14 dnů od data zániku.

V případě zániku klubu má člen právo vyčerpat bonusové body ve lhůtě do 3 měsíců od rozeslání oznámení o zániku klubu. Po uplynutí této lhůty nárok na čerpání  bez jakékoliv náhrady zaniká.

 IX.      Kontaktní adresa

AGRI CS a.s.
Hybešova 14
693 01 HUSTOPEČE

Tel: +420 519 402 285
E-mail: caseklub@agrics.cz

 

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA

Pro získání členství je potřeba vyplnit registrační formulář, který získáte zde.

JSME TU PRO VÁS

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat:
CASE KLUB
Tel: 724 059 126
Email: caseklub@agrics.cz

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.