ČASTÉ DOTAZY


Co je to CASE klub?
CASE klub je věrnostní program určený pro zákazníky dealerů společnosti Agri CS a.s. nebo společnosti. Členem klubu se může stát každý zákazník, který zakoupil zemědělský stroj značky CASE IH a CASE Construction od dealerů společnosti Agri CS a.s. a společnosti.

Kdo spravuje CASE klub?
CASE klub je spravován společností Agri CS a.s., výhradním dovozcem zemědělské techniky značky CASE IH a CASE Construction do České republiky.

Kdo se může stát členem klubu?
Členem klubu se stává zákazník dealerů společnosti Agri CS a.s. nebo společnosti, který zakoupil zemědělský stroj značky CASE IH a CASE Construction. Aktuální seznam dealerů je umístněn na webových stránkách http://www.agrics.cz/dealerska-sit/. Pro uznání členství musí být v registračním formuláři zákazníkem uvedena modelová řada stroje CASE IH a CASE Construction, kterou zakoupil, a jeho výrobní číslo stroje značky CASE IH a CASE Construction

Jaký je termín zahájení CASE klubu? 
Webové stránky, tedy i možnost registrace, připisování bonusových a zveřejňování informací bude 15. prosince roku 2008. Webové stránky budou plně spuštěny až začátkem roku 2009, tedy i možnost čerpat bonusové body.

Jak se registrovat do CASE klubu?
1.    Zákazník se registruje sám na webových stránkách www.caseklub.cz/registrace, kde vyplní registrační formulář. V registračním formuláři zákazník vyplní:
-         identifikační údaje zákazníka,
-         kontaktní osoba, se kterou budou pracovníci CASE klubu komunikovat. Tuto osobu si stanový sám zákazník,
-         zakoupený stroj značky CASE IH a CASE Construction a výrobní číslo, podle kterého bude uznáno členství,
-         souhlas s podmínkami členství v CASE klubu.
2.    Pokud se zákazník neregistruje na webových stránkách a vznikne mu nárok na členství v CASE klubu, je zákazníkovi doručena poštou nebo elektronicky emailem nabídka členství. V případě doručení dopisu poštou je přiložen také registrační formulář.

Jak probíhá registrace v CASE klubu?
 1.    Zákazník se registruje na stránkách CASE klubu.
 2.    Dochází k ověření členství CASE klubu na základě uvedeného zakoupeného zemědělského stroje podle výrobního čísla.
 3.    Členové jsou informováni emailem o uznání členství.
 4.    Člen má plný přístup na webové stránky a ke všem výhodám v CASE klubu.
 5.    Novým členům je poslán registrační balíček.
 6.    Na základě obdržení OWR formuláře jsou členům klubu připsány bonusové body.

Jak zaniká členství v CASE klubu?

  • Člen klubu nezakoupil nový zemědělský stroj značky CASE IH a STEYR od dealerů společnosti Agri CS a.s. nebo společnosti po dobu 10 let od předchozího nákupu.
  • Člen klubu jednal v rozporu s pravidly klubu.
  • Na základě žádosti člena.
  • Zneužitím výhod spojených s členstvím v CASE klubu.

Jaké jsou výhody spojené s CASE klubem?
 1.    Členové klubu jsou odměňováni bonusovými body na základě modelové řady zakoupené zemědělské techniky značky Case IH a Steyr od dealerů Agri CS a.s. nebo společnosti.
2.    Využití konfigurátoru, ve kterém si mohou z jednotlivých komponent strojů navrhnout vlastní techniku s přesnou specifikací na základě ceníku.
3.    Nejnovější informace o trhu zemědělské techniky a značce Case IH a CASE Construction, informace a pozvánky na společenské a odborné akce.
4.    Zdarma čtvrtletně časopis Farm Forum.
5.    Přístup na CASE FAN klub.

Jaké mohou čerpat bonusové body?

  •  Body za stroj – pro členy klubu, kteří zakoupili zemědělský stroj prostřednictvím sítě Agri CS od 1. ledna 2009. Množství bodů je přiděleno na základě zakoupení konkrétní modelové řady.
  •  Vstupní body – tyto body byly vytvořeny pro členy klubu, kteří zakoupili zemědělský stroj od dealerské sítě Agri CS v období před 1. lednem 2009, pro možnost získání dárkových předmětů a ocenění jejich loajality.
  •  Věrnostní body – jsou přidělovány ke konci kalendářního roku za členství v CASE klubu. Nárok na tyto body má člen po jednoročním členství.
  •  Prémiové body – tyto body jsou přidělovány na základě významných událostí. O přidělení prémiových bodů rozhoduje ředitel společnosti Agri CS a.s.

Musí být dárkové předměty čerpány pouze za bonusové body?Nemusí. V seznamu dárkových předmětu jsou umožněna i kombinovaná úhrada (tedy část bodů a zbytek doplacení korunami) nebo celkové zaplacení předmětu v korunách.

Co se stane s nevyčerpanými body?
Bonusové body, které člen klubu nevyčerpá v době 3 let od data přisání bonusových bodů, jsou smazány. Pracovníci CASE klubu informují člena klubu minimálně jeden měsíc před vypršením možnosti čerpání bodů.

Jak lze zjistit aktuální svůj aktuální počet bonusových bodů?
Po přihlášení registrovaného člena CASE klubu na webových stránkách www.caseklub.cz je aktuální počet bodů zobrazen v účtu člena klubu.

Jak mohu získat seznam bodů za všechny modelové řady?
Seznam strojů všech modelových řad s přiřazenými bonusovými body není volně přístupný.

Co je FARM FORUM?
FARM FORUM časopis vydávaný společností Agri CS a.s., který je čtvrtletně distribuován členům CASE klubu. Tento časopis informuje o světě zemědělské techniky značek CASE IH a CASE Construction a nových trendů v technice.
 

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA

Pro získání členství je potřeba vyplnit registrační formulář, který získáte zde.

JSME TU PRO VÁS

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat:
CASE KLUB
Tel: 724 059 126
Email: caseklub@agrics.cz

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.